Podmínky a pravidla rezervačního systému

Cílem našeho on-line rezervačního systému je zjednodušit rezervace lekcí všem, kteří chtějí využívat naše služby. 

Díky rezervačnímu systému si můžete nabízené aktivity sami rezervovat nebo rušit. Účast na vybraných lekcích je možná i bez rezervace, ale neručíme Vám za zajištění místa.

Upozornění - bez registrace není možné využívat služeb rezervačního systému.

O veškerém dění na Vámi založeném účtu budete vždy obratem informování na registrovaný email. O některých službách budete informováni formou SMS na registrovaný mobilní telefon.

Upozornění - rezervační systém slouží pouze k rezervaci aktivit konaných v sálech našeho centra a které jsou uvedeny v kalendářním rozpisu. Na ostatní nabízené služby – masáže, regenerační a rekondiční služby je nutné se rezervovat na telefonech viz. web iFit.cz

Podmínky registrace

Před provedením registrace si přečtěte podmínky rezervace a provozní řád regeneračně sportovního centra JA. S. Registrací do rezervačního systému potvrzujete seznámení se s provozním řádem, souhlasíte s dodržováním provozního řádu provozovny.

Registraci může provést každý, kdo chce využívat služby provozovny.

 

Při porušení pravidel dle provozního řádu si vyhrazujeme právo Vámi založenou registraci zrušit.

Postup registrace

Základní registraci provedete na stránkách rezervačního systému

Po otevření stránky z přijatého odkazu, klikni na políčko "Registrovat". Po vyplnění políček (s označením * jsou povinná) a následném uložení Vám bude na uvedenou emailovou adresu zaslán potvrzovací email. Je třeba se přihlásit na svůj email a obratem email potvrdit kliknutím na přijatý odkaz. Tímto je registrace ukončena. 

 

Podmínky rezervace

Rezervaci může provést pouze registrovaný klient Na jednu registraci lze rezervovat 1 místo. Rezervaci je možné provést nejpozději do 15 min. před zahájením aktivity.

Ve výjimečných případech, kdy opravdu nemáte možnost provést rezervaci On-line, je možné o rezervaci požádat formou SMS správce systému na tel. 604 931 006. Tímto však neručíme za včasné vyřízení Vaší žádosti, ale uděláme pro Vás maximum.

Postup rezervace

 • přihlaste se do rezervačního systému

 • v kalendáři Skupinové Lekce si vyber sportovní či zdravotní aktivitu

 • nastav kurzor myši na vybranou aktivitu – NENÍ TŘEBA KLIKAT, po zobrazení pole "ZÁVAZNĚ REZERVOVAT" klikni na "ZÁVAZNĚ REZERVOVAT".

 • zobrazí se okno Nastavení čerpání s dotazem, z čeho se má rezervace strhnout.
 • okamžitě budete informováni (v horní části stránky se zobrazí krátkodobě informační pole) -  rezervace proběhla v pořádku či rezervace se nezdařila + důvod nezdaru

 • v okně Vámi zvolené aktivity v kalendáři se po úspěšné rezervaci zobrazí písmeno "R", současně je Vám odeslána zpráva na emailovou adresu s informacemi o provedené rezervaci

 • v mimořádných případech lze rezervaci provést po dohodě na recepci (provoz recepce je v našem centru bez trvalé obsluhy)

 • pokud nebude v době přihlášení dostatečný počet nahlášených klientů, v rezervačním okně bude svítit červený nápis Lekce není ještě otevřená. Chybí rezervací: x V poli kalendáře je toto zobrazené jako žlutý trojúhelník s černým vykřičníkem.

 

 

Podmínky zrušení rezervace

Rezervaci může zrušit pouze registrovaný klient, který danou rezervaci uskutečnil. Ve výjimečných případech, kdy opravdu nemáte možnost zrušit rezervaci On-line, je možné o zrušení požádat formou SMS správce systému na tel. 604 931 006. Tímto však neručíme za včasné vyřízení Vaší žádosti, ale uděláme pro Vás maximum.

Postup zrušení rezervace

 • přihlaste se do rezervačního systému

 • nastav kurzor myši na aktivitu v kalendáři Tělocvična, na kterou jste přihlášení - NENÍ TŘEBA KLIKAT, po zobrazení pole "ZRUŠIT REZERVACI" klikni na " ZRUŠIT REZERVACI ".

 • okamžitě budete informováni (v horní části stránky se zobrazí krátkodobě informační pole) -  zrušení rezervace proběhlo v pořádku, nebo zrušení rezervace proběhlo v pořádku – PENALIZACE – toto se zobrazí v případě, že zrušení provedete až po nastaveném intervalu pro bezplatné zrušení. Penalizace znamená stržení kreditu – viz podmínky pro penalizaci

 • v okně Vámi zvolené aktivity v kalendáři po úspěšném zrušení rezervace zmizí písmeno "R", současně je Vám odeslána zpráva na emailovou adresu s informacemi o provedeném zrušení rezervace

 • při včasném zrušení rezervace se Vám odečtený kredit automaticky vrací zpět

 • ke zrušení lekce dojde automaticky v případě, že není splněna podmínka nastavenéno minimálního počtu přihlášených klientů (min.počet je vždy uveden v detailu aktivity v kalendářním rozpisu). Kredit je automaticky přiřazen zpět na Váš účet. Systém provádí kontrolu 120 min před časem zahájení aktivity. O zrušení lekce Vám bude zaslána SMS zdarma.

Podmínky pro penalizaci

K penalizaci (k nevrácení kreditu) dojde ve chvíli, kdy svou rezervaci zrušíte po časovém limitu, tzn. později než 4h před začátkem konané aktivity.

Toto pravidlo platí i pro náhradníky, kteří byli v časovém intervalu automaticky přesunuti na uvolněné místo a poté provedou zrušení rezervace po časovém limitu 4h.

Podmínky náhradníka

Do pozice náhradníka se lze přihlásit nejpozději 2h před zahájením vybrané aktivity. Po tomto časovém limitu se nelze přihlásit jako náhradník, ani nedojde k automatickému přesunutí na uvolněné místo aktivního klienta. Pokud nastane stav, kdy se po časovém intervalu uvolní místo a Vy se budete chtít aktivně účastnit vybrané aktivity, je nutné požádat správce systému na tel. 604 931 006.

Pokud se uvolní místo na vybrané aktivitě před časovým limitem 1h, systém Vás automaticky přesune z náhradníka do aktivního klienta a je Vám automaticky stržen kredit.

O přesunu budete obratem informováni formou SMS na tel. uvedený v registraci!

Poplatek za odeslání informační SMS hradí fitko JA. S

Odhlášení z pozice náhradníka je zcela bez penalizace.

 

 

V našem centru nepřijímáme platební karty ani šeky či stravenky.

 

 

Cookies Aby rezervační systém fungoval tak, jak má (souhlas s cookies)